Umowa
o dzieło

1

Udostępniamy wzór postanowień umowy o dzieło dostosowanej do potrzeb sprzedawców i nabywców okien i drzwi balkonowych. Tego rodzaju zapisy mogą i powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie strony, a w szczególności nabywca, żądają i oczekują w dniu wydania dzieła osiągnięcia konkretnie określonych rezultatów. Do umowy dołączono również wzorcowe zapisy załącznika dotyczącego montażu okien oraz oświadczenia gwarancyjnego wykonawcy montażu, a także protokołu odbioru dzieła. Przed wykorzystaniem, treść poszczególnych postanowień powinna być dostosowana do potrzeb indywidualnego kontraktu.

Umowa o świadczenie usług

2

Udostępniamy wzór postanowień umowy o świadczenie usług dostosowanej do potrzeb sprzedawców i nabywców okien i drzwi balkonowych. Tego rodzaju zapisy mogą i powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie strony, a w szczególności nabywca, żąda wykonania pewnych czynności bez wskazania pożądanego i oczekiwanego rezultatu. Do umowy dołączono również wzorcowe zapisy załącznika dotyczącego wykonania usług, a także protokołu odbioru. Przed wykorzystaniem, treść poszczególnych postanowień powinna być dostosowana do potrzeb indywidualnego kontraktu.

Umowa
sprzedaży

3

Udostępniamy wzór postanowień umowy sprzedaży dostosowanej do potrzeb sprzedawców i nabywców okien i drzwi balkonowych. Tego rodzaju zapisy mogą i powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie strony, a w szczególności nabywca, żąda wyłącznie przeniesienia własności określonych rzeczy wraz z ich dostawą lub bez takiej dostawy wykonanej przez sprzedawcę. Do umowy dołączono również wzorcowe zapisy protokołu odbioru rzeczy. Przed wykorzystaniem, treść poszczególnych postanowień powinna być dostosowana do potrzeb indywidualnego kontraktu.

Aby otrzymać bezpłatny dostęp do wzorów umów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Dane firmy

Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu danych osobowych będzie Oknotest.pl Jakub Błaszczyk, os. Przemysława 14b/8, 61-064 Poznań. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu udostępnienia wzorów umów oraz cyklicznego przesyłania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Oknotest.pl oraz firmy współpracujące z Oknotest.pl.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do pobrania wzorów umów. Czytaj dalej...

Bez obaw! Nie zasypiemy Twojej skrzynki pocztowej ogromem wiadomości e-mail! Łącznie w ciągu roku liczba wiadomości e-mail nieprzekroczy 30. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji.

Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

Konsultacje treści umów i załączników

Pomoc w dostosowaniu treści umów, kart gwarancyjnych i protokołów odbioru do warunków działania Twojej firmy!

Udostępnione przykłady umów mają charakter ramowy i ogólny, dotyczą głównie sfery obrotu konsumenckiego, dlatego przed ich wdrożeniem powinny być przystosowane do warunków działania oraz organizacji każdej konkretnej firmy. Gdy masz wątpliwości, co do zakresu ewentualnych zmian i uzupełnień treści postanowień przykładowej umowy możemy Tobie pomóc.

Wypełnij formularz, a my do Ciebie zadzwonimy, by umówić termin rozmowy konsultacyjnej.

Konsultacje telefoniczne lub w formie video konferencji są działaniem odpłatnym. Wartość inwestycji to 150,00zł/h + podatek VAT.

Zarezerwuj konsultacje

pokaż formularz rezerwacji
Wiadomość pomyślnie wysłano! Wkrótce się z Tobą skontaktujemy.